Aanmelden voor een 10 strippenkaart

  Adres

  Postcode & woonplaats (verplicht)

  De kosten, 125 euro zal ik overmaken op rekeningnummer NL48 RABO 0312 3946 75 Tnv YogaNoord, Ovv mijn naam. Na ontvangst krijg je een email ter bevestiging en instructies hoe je een les kan reserveren. Welkom bij YN!

  Ja, ik wil een 10 strippenkaart

  Adres:
  Dorpsstraat 50, 6678 BJ Oosterhout
  Telefoonnummer:
  +31623546383
  Email:
  info@yoganoord.nl