Algemene Voorwaarden YogaNoord

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle lessen in YogaNoord en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist.

Lessen

• De Strippenkaarten / Abonnementen zijn persoonsgebonden
• Annuleren van een les kan tot 2 uur van te voren

Aansprakelijkheid

• Bij aandoeningen dien je altijd eerst met je arts te overleggen of je yoga mag beoefenen
• Deelname aan de lessen bij YogaNoord is dan ook voor eigen risico
• Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dien je de yogadocent vóór aanvang van de les te informeren
• YogaNoord is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.

Betaling en Opzeggen

• De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische incasso op de eerste dag van de maand. Elke deelnemer ondertekent een machtigingsformulier, zodat YogaNoord gemachtigd is tot het afschrijven van het verschuldigde lesgeld van de rekening.
• Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient per e-mail aan YogaNoord te worden doorgegeven.

Feestdagen, vakantie en annulering lessen

• Op feestdagen is YogaNoord gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website en posters in de studio. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald.
• De studio is per jaar 7 weken gesloten. Waarvan 3 weken in de zomervakantie en de overige 4 weken over het jaar verspreidt. Deze 7 weken zijn verrekend in het abonnementsbedrag. Sluiting van de studio wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail, website en posters in de studio. 
• 1 keer per jaar mag je je abonnement voor maximaal 1 maand opschorten, bijv. ivm vakantie. Een verzoek om opschorting moet per mail naar info@yoganoord.nl
• Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan je de les tot maximaal 2 maanden na datum inhalen. Dit gaat altijd in overleg met YogaNoord.
• Ben je ziek, dan kan in overleg met YogaNoord het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort. Geef dit op tijd aan, niet achteraf.

Wijzigingen

• YogaNoord behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden, cursusbedragen, locatie, lestijden en -data te wijzigen. Je wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Ben je het er niet mee eens, dan kan je opzeggen per ingangsdatum van de wijziging